مرد فرهیخته در برابر زن نادان

مرد دانا زن نادان زندگی زناشویی رابطه زناشویی آموزش همسرداری

مرد دانا زن نادان

مرد دانا زن نادان

مرد فرهیخته در برابر زن نادان

این تکنیک مخصوص شما مردهایی است که تنها به درمانگاه و مشاوره روانشناسی مراجعه می کنید

و ” با کمال تاسف و متاسفانه” فکر می کنید زن شما نادان و بچه است
که دائم خرابکاری می کند و روی اعصاب می رود و به دنبال شر است

و ناسپاس و ناشکر است و احترام جایگاه شما را رعایت نمی کند
و شما مردی عاقل و بالغ و فهمیده هستید.

 

معلمی تعریف می کرد که من فکر می کردم :
زنم بسیار بچه، نادان، ناشکر،اسراف کار، زیاده خواه، ناسپاس و پرتوقع است

و هر کاری برای او می کنم، ناراضی هست
و چیز های دیگری تقاضا می کند و با من بد صحبت می کند
و مدام روی اعصابم هست و از من ناراضی هست،
در صورتی که در حد توانم به او خدمت می کنم.

 

منم به مرور دچار پرخاشگری و عصبانیت شدم و هر روز با او درگیری و دعوا داشتم و او را نصیحت می کردم به خیال خودم به راه راست هدایتش می کردم تا درست شود و زندگیمان بهتر شود. خانم من از دست من و نصیحت های من و احمق پنداشتنش عاجز بود. و منم از درست شدن او ناامید بودم و افکار جدا شدن در ذهنم بود و دعا می کردم که یک زن عاقل و فهمیده و سپاسگذار نصیب من شود. در آن زمان فکر می کردم که من یک مرد فرهیخته و صاحب علم و کرامت بودم که در دست یک زن دیوانه احمق ناسپاس و ناشکر گرفتار شده ام.

سالها به همین منوال گذشت تا اینکه یک شبی پس از دعوای بسیار شدید و پرخاشگری با خانمم، به خواب رفتم. خواب دیدم که برادر ۶ ساله ام را به من داده اند تا به مدت یک هفته از او مراقبت کنم، روز اول یادم بود، اما بعد از آن فراموش کردم که برادری دارم و به امانت به من سپرده شده است و من مسئول و مراقب او باید باشم. حدود روز هفتم بود که در موقع غذا خوردن با دوستان، به یادم آمد که یک برادر ۶ ساله به من سپرده اند. به سمت اتاقش دویدم. او به شدت گریه می کرد و لباس خود را هم خراب کرده است. سریع دهان او را که پر از آشغال غذا بود پاک کردم که از خواب پریدم.

وقتی که از خواب بلند شدم. نتایج زیر را بر اساس مقدار تفسیر و تعبیر خوابی که می دانستم برداشت کردم و بر اساس این برداشت رفتار کردم و زندگیم با همسرم عالی شد.

برداشت من از این خواب این بود که:

۱٫آن بچه ۶ ساله در خواب سمبل همسرم بود که فکر می کردم شخصیتش بچه است.

۲٫ بچه را باید به بچگی بپذیرفت و از نصیحت و توضیح و اصلاح او خودداری کرد،
مگر به ظرافت و با هدف درخواست های تربیتی کوچک نه با هدف ایجاد تغیرات فکری بزرگ در بچه.

۳٫ وظیفه من در برابر این بچه ۶ ساله دو چیز بود، مراقبت و دیدن او به عنوان یک امانت(خدایی).

 

✅توضیح مرد دانا زن نادان :

من مراجعین مردی دارم که(متاسفانه) چنین تصوری از نادانی زن خود و فرهیختگی خود دارند.

به تجربه دیدم که با توجه به سیستم فرهنگی، دینی و اجتماعی ایران حداقل در کوتاه مدت(چندین ساله) اصلاح شناخت های اشتباه او اثربخش نیست و قادر به تعویض شناخت آنها نمی باشم.

در این شرایط با آنها وارد بحث و جدل نمی شوم و با قبول این فرضشان که خانمش بچه است و تلاش های گذشته آنها که شامل نصیحت و اندرز و تهدید و انتقاد از یک بچه جواب نداده است

و نمی توان بچه را مانند خودمان بزرگ کنیم و فقط وظیفه ما در برابر بچه مراقبت و حفظ امانت داری است،

تلاش می کنم که دید جدیدی برای برخورد او با خانمش به او بدهم، تا این مرد دست از جدال ها و جنگ و دعوای مداوم برای اصلاح این بچه که امانت خدایی است بردارد.

✅نتیجه گیری مرد دانا زن نادان:

اگر شما یک مرد هستید که مطمئن هستید و فکر می کنید که زن شما بچه است و به شدت نادان است که قدر آسایش و رفاه و خوبی شما را نمی فهمد

و شما فردی بزرگوار و عاقل و بالغ فرهیخته هستید، که از دست زنتان عاجز شده اید و راهنماییها و نصیحت های چندین ساله شما اثری نداشته است.

تغییر دادن افکار شما بسیار سخت و زمان بر است.

بنابراین پیشنهاد می کنم که :

همسر خود را مانند آن بچه ۶ ساله بدانید که
از یک طرف لازم است که مراقب و مواظب او باشید و امانتی است در دست شما،

و از طرف دیگر شما اجازه اصلاح و نصیحت و تشریح و توضیح و توقع اصلاح او را کنار بگذارید که بخواهید خانمتان مانند یک فرد عاقل پاسخ گوید و رفتار کند.

زیرا ده سال است که شما در حال نصیحت او هستید و جواب نگرفته اید

دیدگاه ها بسته شده