خصوصیت زن و شوهر در زندگی زناشویی

رابطه زناشویی زندگی زناشویی زندگی زناشویی عکس مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاورازدواج مشاوره خانواده همراز

مشاوره خانواده همراز

مشاوره خانواده همراز

خصيصه زوجیت در زندگی زناشویی

اگر قند را با آب به هم بزنيد شربتي كه بدست مي آيد نه قندست نه آب و حتا اگر خواسته باشيد به سختي مي توانيد دوباره به مواد قبلي دست يابيد.

اما اگر مقداري ماسه را با آب تركيب كنيد هر چند در بدو كار به ظاهر محلولي دست مي دهد
ليكن بعد از لختي ماسه ته نشين مي شود و جدا، چرا كه در ماسه نفوذ پذيري و تركيب پذيري بسيار پايين ست.

يكي از خصيصه هاي خوب و ضروري زندگي زناشويي،

خصيصه يا مهارت زوجيت ست.

زوجيت بدين معناست كه هر كدام از هم سران بتواند به ديدگاه ديگري توجه كند،
در فعاليت ها و علاقمندي هاي گروهي شريك شود و احساس تعلق و با هم بودن و براي هم بودن را درك كند و در خويش پيشه كند.

مشاوران ازدواج و خانواده انتظار دارند نامزدها با گذر زمان از “من” ها به موضع “ما” برسند
و در تصميم ها و فعاليت هاي روزانه عموما به علايق و خواسته و شرايط هم سر توجه كنند
و تا حدي از الگوهاي مراوده اي و رفتارهاي پيش از ازدواج بكاهند.

يكي از مسايلي كه در بدو ازدواج تهديدكننده رابطه زناشویی ست مساله اي ست كه بنده از آن به عنوان “سندرم تجرد” ياد كرده ام.

شركت در مهماني هاي دوستانه مجردي , حفظ نسبتا زياد فراغت هاي پيشين و تصميم گيري هاي انفرادي….

🔻آنچه كه مي تواند به تثبيت بيشتر ازدواج و تقويت صميميت كمك مي كند پرورش و تقويت خصيصه و مهارت زوجيت است؛ اينكه به نظرات هم سر در تصميم هاي خانوادگي اعتبار بخشيم، فعاليت ها و علاقمندي هاي همسر را مطمح نظر قرار دهيم و به ياد داشته باشيم هميشه به جاي بهترين از چشم خويش به مناسب ترين براي فضاي خانواده فكر كنيم. گاه گذشتن از اخبار ٢٠:٣٠ به خاطر ديدن مشترك سريال تلويزيوني مورد علاقه هم سر و يا گوش دادن به موسيقي راك و پاپ مورد علاقه نوجوان و براي چندمين بار ديدن كارتن باب اسفنجي، هم به زوجيت كمك مي كند و هم احساس تعلق را در اعضا بويژه فرزندان پرورش مي دهد.
⁉️نفوذ پذيري و تراوايي شما چگونه ست

دیدگاه ها بسته شده