معرفی مشاورین

دکتر محسن نعمتی

تخصص: تربیت فرزند
ساعات کاری: شنبه – دوشنبه – ۱۰ الی ۱۵ بعدازظهر

درباره دکتر نعمتی: هر چه دل تنگت می خواهد بنویس……


دکتر علی سروش

تخصص: ازدواج و طلاق
ساعات کاری: سه شنبه – پنج شنبه – ۱۱ ال ۱۷ بعدازظهر

درباره دکتر سروش: هر چه دل تنگت می خواهد بنویس……


 

دیدگاه ها بسته شده