چگونه رابطه بهتری با فرزندمان برقرار کنیم

مهارت های فرزند پروری کارگاه فرزند پروری فرزند پروری موفق اصول فرزند پروری تعریف فرزند پروری

مهارت های فرزند پروری

مهارت های فرزند پروری

چگونه رابطه بهتری با فرزندمان برقرار کنیم

 

√کودکی که مارا دوست دارد ،بیشتر به حرف ماگوش میدهد.

√درارتباط با فرزندمان غرغرو ،کم انرژی وکم تحمل نباشیم.

√کودک پرتحرک بسیاری از کارهایش را اشتباه انجام میدهد ،حساس نباشیم و به کوچکترین خطاهاایرادنگیریم.

کودک نیازدارد که بداند ماهمیشه دوستش داریم.

√میتوانیم نشان دهیم از کارهایش ناراحتی ،نه از خوداو ونشان دهیم چگونه میتواند کارهای ناپسندش راجبران کند.

√وقتی دلبنتان کاراشتباهش راجبران و اصلاح کرد او را تشویق و ازاو تشکرکنیم به او نشان دهیم دوستش داریم.

√مواظب باشیم برایش سخنرانی نکنیم ،کودک تحمل کلاس اخلاق و تربیت راندارد.

√مواظب باشیم باقیافه و نگاهمان ایرادنگیریم.

تاجایی که امکان دارد درکارهایش دخالت نکنیم تا احساس استقلال و اعتمادبنفس او تقویت بشود.

 

✅ برای تربیت دلبنتان می توان از روش بی اعتنایی کردن  استفاده کرد.

 

?کودکان استعداد زیادی دارند که حساسیت مارا پیداکنند اگرنشان دهیم به حرفِ زشتِ او حساس شدیم ،بارهاوبارها آن راتکرارمیکند ،این رفتارناپسند برای جلب توجه ماست.

بی اعتنایی کردن به دلبنتان بهترین مورد و گاهی اوقات هم معجزه خواهد نمود

بی اعتنایی کردن یعنی اینکه به رفتار منفی کودک خود هیچ توجهی نداشته باشیم.

درعوض ،هنگامی که رفتار پسندیده ای انجام داد یا رفتار ناپسندی راقطع کرد،به او توجه کنیم و تشویقش کنیم.

رفتارهایی که انجام و تکرار می شود و حالت عادت روزانه بااین روش کاهش نمیابد.

بااین روش میتوان حرف زشت زدن،تف کردن،جیغ کشیدن ،لجبازی،قشقرق به پاکردن را در فرزندان کاهش دهیم .

نکته :قهر کردن با بی اعتنایی کردن متفاوت می باشد .

بی اعتنایی کردن=»توجه مثبت نقش دارد ،یعنی هنگامیکه رفتارناپسندش قطع شد از رفتارهای خوبش تعریف کنیم.

قهرکردن=»کودک میفهمد که توانسته ماراناراحت کند.

?دربی اعتنایی میفهمد ماازچه رفتاری ازاو خوشمان می آید ،رفتارهای بدش نمیتواند روی ما اثربدی بگذارد.

?روش بی اعتنایی کردن ،ارتباط مارا با فرزندمان بهتر واز خیلی از رفتارهای بدجلوگیری میکند.

❎ روش هایی برای بی اعتنایی

♻️روش نادیده گرفتن کودکان یا همان بی اعتنایی کردن:دیدن رفتارهای خوب و ندیدن رفتارهای بد.

♻️رفتار و عملکرد هایی که موجب می شود به دیگران آسیب برساند نمی شود با بی اعتنایی نمیتوان برطرف کرد.

♻️بی اعتنایی تمرینهایی زیاد میخواهد ،اما علت ارتباط بهتر با فرزندمان میشود.

♻️رفتاری که باعث می شود تا  به دیگران آسیب برساند با بی اعتنایی کردن برطرف نخواهد شد.

♻️ممکن است کودک دلبنتان رفتار بد خود را افزایش بدهد اما به آرامی متوجه میشود که بااین رفتار نمیتواند به نتیجه برسد.


جهت مشاوره و شرکت در دورهها و کلاسهای آنلاین به کانال تلگرام ما به پیوندید.

https://t.me/joinchat/AAAAAEGGU5wt3RhX_47fnA

دیدگاه ها بسته شده