نحوه پاسخ به انتقاد همسر

نحوه پاسخ به انتقاد همسر

نحوه پاسخ به انتقاد همسر

نحوه پاسخ به انتقاد همسر

نام تکنیک: نحوه پاسخ به انتقاد

بسیاری از زن و شوهرها از ترس بدتر شدن یا ایجاد کدورت و دلخوری بیشتر برای خود و همسرشان ، مایل هستند ساکت بمانند و راجب مشکل چیزی نگویند .بنابراین این مشکلاتی که حل نشده روی هم انباشته شده و در زمان و مکانی دیگر به صورت کوهی آماده انفجار می شود.

پس از گذشت مدتی این نارضایتی ها به اصطلاح خاموش به ناگاه خود را در منش و کردار طرفین نمایان میشود وآغازی است برای درگیری.

✍️بنابراین موقعی که همسر در خانواده شما انتقاد می کند، برای خلع سلاح کردن وی، تایید کردن موارد درست، راهکار مفیدی است. باید در ابتدا به دقت به حرف های او گوش دهیم و سپس به یکی از سه روش زیر عمل کنیم.

۱️⃣ روش اول: موافقت با قسمتی از حرف ها

یعنی بخشی از انتقاد به همسر را که با آن موافق هستید، تایید می کنید و بقیه را نادیده می گیرید.

مثال :
همسر : خانه خیلی کثیف است، تو بی مسئولیت هستی.
شما : حق با توست، امروز خانه شلوغ شده.

۲️⃣ روش دوم: موافقت احتمالی

تایید می کنید که احتمال دارد انتقاد فرد مقابل درست باشد.

در مثال:
همسر : خانه خیلی کثیف است، تو بی مسئولیت هستی.
شما می گویید : احتمالا من امروز به اندازه کافی در مورد مرتب نگه داشتن خانه توجه نکردم.

۳️⃣ روش سوم :موافقت با اصل_موضوع

اگر شرایطی که همسرتان را در خانواده  توصیف می کند وجود دارد ولی انتقاد او از شما نادرست است از این راهکار استفاده کنید.

مثال :
همسر : اگر تو سخت کار نکنی، هرگز نمی توانی ارتقا بگیری.
شما : درست است برای ارتقا باید سخت کار کرد.

✅در این شرایط شما اصل موضوع را تایید می کنید ولی تایید نمی کنید که شما به اندازه کافی سخت کار نمی کنید.

**********

دیدگاه ها بسته شده