از نقاط ضعف و حساسیت های شریکتان محافظت کنید

نقاط ضعف زناشویی زناشویی دروغ مصلحتی آموزش همسرداری ازدواج موفق

نقاط ضعف زناشویی

نقاط ضعف زناشویی

نقاط ضعف زن و شوهر

اگر همسرتون دیوانه هست و یا خودش را به دیوانگی می زند و بیخود و بی جهت موقع درس دادن به فرزند دلبنتان و هنگام غذا درست کردن برای خانواده و کار کردن در منزل داد می زند و مدام تو می گویی آرام حرف بزن و او نمی زند و عمرت و اعصابت دارد خراب می شود و روانشناس و دوستان هم نتوانستند این عادت زشتش را ترک دهند، آخرین راه حل اینه که وقتی دیوانه میشه، به خودت بگی این ژنتیکی دیوانه است و کاریش نمیشه کرد، فقط باید با نادیده گرفتن و بی خیالی و پذیرش دیوانگیش آسیبش به خودم را کم کنم.

دروغگویی آغاز و تداوم بخش تمام بدیها در روابط زناشویی است. دروغها را چند دسته بکنید.

۱️⃣گروه اول:دروغ های بیخود و بیجهت که مثل نقل و نبات به همسرتون می گید و یا جلوی اون به دیگران میگید، یه عادت زشت که نشان از ضمیر زشت است.
۲️⃣گروه دوم: دروغ های مصلحتی کوچک
۳️⃣گروه سوم:دروغ های مصلحتی بزرگ
۴️⃣گروه چهارم:دروغ های مصلحتی خیلی بزرگ

به نظرم دروغ هایتون را تا آنجا که می توانید محدود کنید به دروغ های مصلحتی گروه چهارم که به همسرتون بگید، بگذارید ضرر کنید، اما بهتون اعتماد داشته باشه.

از نقاط ضعف و حساسیت های شریکتان محافظت کنید:

هر آدمی حساسیت هایی دارد
به جا یا نابجا. با دلیل یا بدون دلیل
یکی از دماغش خوشش نمیاید،
یکی از حرف زدن در مورد خانواده اش را دوست ندارد،

یکی از تحصیلات پایینش خجالت زده است،
یکی رو وزنش حساس است و
دیگری ترجیح می دهد بحث مادی نکند

وظیفه ماست که مواظب حساسیت های شریکمان باشیم،
و نه تنها بحث در مورد آنها را پیش نکشیم که حتی اگر در مهمانیها و بین دوستان و آشنایان حرفی در این مورد زده می شود، جریان بحث عوض کنیم….

سر این حساسیت ها هیچ شوخی با هم نداریم.
حق نداریم به بهانه “دارم شوخی می کنم”
دست بگذاریم روی حساسیت های شریکمان

همراز سلام مشاور شما در زندگی


دیدگاه ها بسته شده