تفاوت زنان و مردان در نيازهاي زندگی زناشویی

نیازهای زندگی زناشویی نیازهای جنسی همراز همسرزیبا پدر زندگی زناشویی نیازجنسی

نیازهای زندگی زناشویی

نیازهای زندگی زناشویی

تفاوت زنان و مردان در نيازهاي زندگی زناشویی

 

 ❤️ نیازهای مردان در زندگی زناشویی:

۱ – داشتن شریک برای نیازهای جنسی خوب و لذت بردن .

۲ – یک همراز و همدم اهل عشق و حال و تفریح.

۳ – یک همسر زیبا ،جذاب و خوش اندام.

۴ – یک خانه دنج و آرامش روحی روانی.

۵ – تحسین، تشکر ،احترام، اقتدار ،اعتبار، همکاری، پذیرش.

۶ – یک همسر سوپر من و حمایت و مشوق کننده.

۷ – یک همسر ،عاشق پیشه وفادار.

 

 ? نیازهای زنان در زندگی زناشویی :

 

۱ – عطوفت و دلربایی و مهر ورزی.

۲ – گفتگو و هم دردی های صمیمانه. ارتباط همدلانه و دو طرفه

۳ – صداقت در کردار و صراحت در گفتار.

۴ – حمایت کردن مالی در هر لحظه.

۵ – مردی می خوان  که خانواده اولویت زندگی  و خانواده دوست باشد.

۶ – همسری  همراز ،دلسوز،نگهدار و محافظت کننده، پشتیبان مثل کوه.

۷ – امنیت،داشتن  اعتماد بنفس خوب و تائید.

۸ – یک همسر بی نقص ،وفادار و متعهد به زندگی زناشویی.

۹ – جدی بودن و جدی گرفتن مشکلات و احساسات کوچک آنها.

۱۰ – توجه و نشان دادن  رغبت  به احساسات، افکار، پیشنهادات و کارهای که روزمره آنجام می شود.

۱۱ – حس درونی  اینکه همسرشان یک شریک عشق ورزی و عاشقانه میباشند و نه تنها راهی برای برطرف مردن نیاز جنسی.

۱۲ – تشکر کردن و قدردان بودن زحمات آنها.

۱۳ – همسری ایده آل که در حضور دوستان و اقوام به آنها احترام گذاشته و به عاشقانه بودن وجودشان ببالد.

۱۴ – قسمتی از زندگی روزمره  شوهر خود بودن: مردی که هدف ها و مسائل شغلی  روزمره خود را با همسرش در میان می گذارد.

۱۵ – در آغوش گرفتن و ناز و ادا و قربون صدقه رفتن آنها.

۱۶ – همانگونه که آنها هستند بپذیرند. به آنها اجازه دهیم تا کامل نباشند و زیبایی ظاهری، شخصیت و موفقیتهای آنها را تصدیق کنیم.

۱۷ – همسری که  بتواند پدر خوبی وعالی  برای فرزندان آنها باشد.

۱۸ – یک هدیه کوچک و با یک یادداشت عاشقانه بر روی درب یخچال از سوی همسران خود شگفت زده شوند.

۱۹ – یک مرد همه چیز تمام با اعتماد بنفس مثال زدنی.

۲۰ – یک مرد قد  بلند قدرتمند (از لحاظ جسمی،زیبایی ، مالی و یا شخصیتی) اما در عین حال رئوف و مهربان

دیدگاه ها بسته شده