همسرداری در قرآن

با خانم خود به شايستگى رفتار كنيد
و اگر از همسرتان خوشتان نيامد
پس چه بسا چيزى را خوش نمى داريد
و خدا در آن خیر کثیر و خوبی زیاد
قرار مى‏ دهد.

?قرآن کریم: سوره نساء، آیه ۱

دیدگاه ها بسته شده