مادری کردن در رابطه با شوهر

?مادری کردن در رابطه با شوهر
✍️قبول دارم که بعضی از شوهرها، عین بچه باید تر و خشکشون کنی، اما اگر خودت رو خیلی عاقل تر و بزرگتر نشون بدی و دائم نصیحت و راهنماییش بکنی و از لطافت زنانه و بچه بازی و ظرافت دخترانه دور بشی، ممکنه بعد از مدتی طغیان بکنه و ازتون فاصله بگیره و بهتون بگه: تو فقط چند ماه اول زن من بودی، بقیه اش عین مادرم بودی

دیدگاه ها بسته شده