صورتک و شناخت خود توسط همسر

همسرشناسی تست همسریابی تست انتخاب همسر آیین همسرداری زناشویی

همسرشناسی

همسرشناسی

صورتک و شناخت خود توسط همسر

افراد معمولاً صورتک، به صورتشان میزنند، تا شناخته نشوند، صورتک یه زن مومن، یک مرد باوفا، یک مرد شاعر، یک پاسدار، یک مرد باخدا، یک مرد شجاع، یک مرد بخشنده، یه زن عفیف، یه مرد ترسو، یه معلم خوب و مهربان، یه کاسب زرنگ، یک عاشق دلباخته  و الی آخر….

همه دارند صورتک می زنند و هویت واقعی خودشان را پنهان میکنند….البته زن و شوهر مجبورند بعد از چند ماه صورتک را از روی خودشان بردارند و هویت واقعی خودشان را نشان هم بدهند…..برای همین است که عشق و عاشقی قبل از ازدواج، در بعد از ازدواج دوام نمی آورد، چون زوجین مجبورند صورتک عاشق دلباخته فدارکار خود را از صورتشان درآورند و چهره واقعی خود را نشان همسرشان بدهند… .

                                                                                                                     *******************

 

من برای شناخت افراد خیلی کاری به حرفهایی که میزنند ندارم،

اصلاً گوش هم نمیدم و وقتی حرف میرنند به وسط حرفشان می پرم که دیگه بسه، حرف نزن….

اگر بخواهم کسی را بشناسم، نگاه میکنم ببینم وقتی صورتکت را از چهره بیرون می آورند چگونه هستند؟

مثلاً در زمانی که در خانه شخصی خود با خانم و بچه هایش هست و ناکام میشود، چکار میکند؟

خودش از خودش خوشش میآد؟

خداوند سبحان برای حساب و کتاب اول صورتکها را از صورتها باز میکند

و بر اساس چهره واقعی افراد نمره میدهد…

حسن و خوبی همسر این است که صورت واقعی تو را به تو نشان می دهد

و بر اساس صورت واقعی تو به تو احترام میگذارد.

*****************************

نگو اونجا عصبانی شدم…نگو…دلیل نتراش….همسر انسان چهره واقعی تو را میبیند. اینکه حالا نماز شب میخوانی و موذن هستی اصلاً برای من مهم نیست. وقتی میخواهم بشناسمت، فقط نگاه میکنم ببینم که وقتی در منزل ناکام میشوی چکار میکنی، چه سبکی را از خودت نشان میدهی…….

وقتی فردی مورد قبول من هست که خانمش قبولش داشته باشد، چون خانمش چهره واقعی او را می بیند، نه کله کندگی و حرفهای قشنگش را…. اگر میخواهی ببینی آخوند خوبی هستی؟ مشاور خوبی هستی؟ مومن خوبی هستی؟شوهر خوبی هستی؟ فقط و فقط باید از کسی پرسید که تو را بدون صورتک میبینی؟ مثل خانمت


جهت مشاوره و شرکت در دورهها و کلاسهای آنلاین به کانال تلگرام ما به پیوندید.

https://t.me/joinchat/AAAAAEGGU5wt3RhX_47fnA

 

 

دیدگاه ها بسته شده