همسر شما شاه شماست

آموزش همسرداری دعوا زناشویی روانشناسی خانواده زندگی زناشویی زوج درمانی همسر شما شاه شما وظبفه شوهر

همسر شما شاه شما

همسر شما شاه شما

وزیر بادنجان

یک خانم با شوهرش رفت پیش دکتر روانشناس . اختلافی بین خانم و دکتر پیش آمد و هر دو عصبانی شدند و صداها کمی بالا رفت

و دکتر گفت: دیگر نزد من نیا.
سئوالم مشخصم این است که در مطب دکتر وظیفه شوهر چه بود و بعد از خروج از مطب وظیفه شوهر در ارتباط با خانم چیست؟

 

۱️⃣نکته اول:

همانطور که بارها گفتم در بیشتر دعواها هر دو طرف مقصرند و سهیم هستند، البته با درصدهای متفاوت.
فرض کنیم که خانم نود درصد، آقای دکتر،ده درصد مقصره.
حرف من این است که اگر ده درصد اشکال دکتر نبود، ۹۰ درصد اشتباه خانم نیز به وجود نمی آمد.

 

۲️⃣نکته دوم:

اینکه در مطب دکتر، شوهر چکار کند بهتر بود را واقعا نمی دانم، آیا میانجیگری کند و فضا را تلطیف نماید، یا محکم از خانمش حمایت کند و به دکتر حمله ور شود و یا اینکه کاری به اینکارها نداشته باشد و فقط حرف حق را بزند و طرف حق را بگیرد. من واقعا نمیدانم که شوهر بهتر بود کدام کار را در مطب انجام می داد.

۳️⃣نکته سوم:

اما این خاطره را گفتم فقط به این خاطر که چه زن مقصر بود و یا چه زن مقصر نبود،
حداقل در چند ساعت اول یا چند روز اول یا حداقل در اوائل کار پس از خارج شدن از مطب، وظیفه مرد هست که با خانمش همراز و با همسرش همراه شود و طرف او را بگیرد و اشکالات و اشتباهات دکتر را برای خانمش گوشزد نماید. البته اگر نکته انتقادی هم از رفتار زن دارد بگذارد و بعداً به نرمی اشاره ای بکند.

همسر شما شاه شماست.

یادتان باشد که در برابر همسرتان همانند وزیر سلطان محمود به همسرتان بگویید”من وزیر توام نه وزیر بادمجان، چیزی را باید بگویم که تو را خوش آید، نه بادمجان”

 

همرازسلام ، مشاور شما در زندگی

دیدگاه ها بسته شده