یک تلنگر کافی است

حدودا ۱۵ساله بودم که شروع به مصرف کردم و گمشده زندگی ام را پیدا کردم.حدودا چهار یا پنج سال تو عذاب بودم.می توانم بگم بهترین سالهای نوجوانی ام را از دست دادم.صرفا زنده بودم تا مواد مصرف کنم. تمام اهداف و آرزوهامو،مواد از من دزدید و دیگه هیچی نبودم جز یک جسم.بارهها به صورت وحشتناک و جدی اقدام به خودکشی کردم. ولی هیچ وقت روح از جسمم جدا نشد.مشاوره ای که از همراز سلام به من رسید.یادمه اون غروب سرد وقتی بعد مشاوره گرفتن ،آنقدر  گیج ونئشه بودم که  مادرم من رو در آغوش گرفت متعجب بهشون گفتم چرا طوری من را در آغوش گرفته ای که انگار بار اولتان است.ناخودآگاه مادرم صحبت های من را با مشاور هم راز سلام شنیده بود و از اینکه من تصمیم به ترک گرفته بودم خوش حال شده بود.ترس از بی اعتمادشدن نزد خانواده مرا گرفت و با خودم گفتم:خدا میدونه ترک کردم من به کجا برسه،

دوست داشتم قطع کنم و مشاوره با هم راز سلام امید بهم می داد اما اجبار  به مصرف نمی گذاشت ترک کنم و زندگی بدون مواد مخدر برای من وحشتناک بود و از دنیای پاک می ترسیدم.تا اینکه در جلسه سوم مشاورم تصمیم گرفتم حتی اگه شده چند روزی ترک کنم و من و مشاور همراز سلام.دونفری دعای ارامش را خوندیم و آغاز ترک من شد.بعداز پیگیری و درخواست مشاور برای تست اعتیاد رفتم وقتی زمان اعلام اینکه من پاک هستم گریه ام گرفت.یه روز ی یادم افتاد که با نعشگی واز سر کنجکاوی با مشاورین همراز سلام صحبت کردم .باور نمی کردم که یه مشاور روی من تاثیر بذاره وپاکم کنه.همون جا رو به آسمون کردم و گفتم خدایا قدرت ایستادگیش را هم به من بده و به قول مشاورم که علت اون همه پریشونی ،ترس نا امیدی،بی قراری اعتیاد بوده است .شروع  بهبودی من از یک قدم آغاز شدقدمی که تناقضش به اندازه تمام  زیبایی های دنیا برایم زیبا بود((تسلیم شو تا پیروز شوی)) و امروز من دانشجوی لیسانس مدیریت و دارای شغلی هستم که عاشقانه دوستش دارم.به خاطر یک و نیم سال پاکی،  تغییرات مثبتی که باعث برکت زندگی ام و آرامش زندگی ام شده است ابتدا از خداوند و سپس از گروه روانشناسی هم راز سلام به خصوص مشاورشماره۴۴ خانم دکتر علی پور کمال تشکر را دارم.

پاک باشید تا سبکبال باشید

دیدگاه ها بسته شده