بازی هایی برای کنترل خشم درکودکان پرخاشگر

خشم کودک و روانشناس کودک

خشم کودک

خشم کودک

بازی هایی برای کنترل خشم کودک  پرخاشگر

یکی ازانواع هیجانات طبیعی در پرخاشگری کودک است و هرکسی مقدار و درجه خاصی از آن را دارد.

کودکان درهرسنی و هرطبقه اجتماعی اقتصادی متفاوت خشن و عصبانی می شوند،
امابهتر این است از اولین مرحله تربیت کودکان  یاد بگیرند چطور این حس غالب را در خود مهار کنند.

در زمان قدیم پدر مادر های کودکان بادیدن این احساسات دست به تنبیه کودک میزدند،

اما در حال حاضر روش های مفیدی برای کنترل خشم وجود دارد که به وفور توصیه می شود.

کودکان ۵-۳ ساله

وقتی خشم به سراغ فرزندتان آمد،مقداری حباب درست کرده و ازاو بخواهید باآن بازی کند.

دلیل لزوم  حباب سازی،متمرکزشدن بر تنفس است.
تنفس شمرده شمرده، احساسات شدید کودک را رو به آرامش میبرد.

هفته های متوالی روزی یک دقیقه با کودک حباب بازی کنید؛پس از این که حباب درست کردن را آموخت،
از او خواستار شوید با کمک گرفتن از قوه تخیل، حباب های گوناگونی درست کند.

لطافت حباب،تلاش برای ساخت، روحیه کودکتان را آرام و آرامتر می کند.

 

کودکان ۸-۶ ساله
اواخر دوره خردسالیو کودکی، کودک می آموزد تفکرش را مدیریت کند و حتی آن را تغییر دهد.

اول با صبر و حوصله به او کمک کنید محرک های خشم خودش را شناسایی کند؛ برای مثال
وقتی که کسی او را هل می دهد،
با عنوان زشتی خطابش میکند یا مسخره اش می کند، عصبانی شود.

به او بیاموزید چگونه بر خشم خود غلبه کند و
بگویید در برخوردهای اجتماعی خودش باید صبر داشته باشد و قبل از هر کاری،
نفس عمیقی بکشد و تا می تواند از آنچه عصبانی اش کرده است، فاصله بگیرد؛

باخود جملات آرامش بخش زمزمه کند مثل: «من میتونم از پس این کار بر بیام» یا «اهمیتی ندارد».

در آخر هم رفتار های عاقلانه ی صحیح را به او بیاموزید مثل: « توپ  مال منه،

لطفا پسش بده» یا «چه حرف زشتی زدی، من این طوری حرف نمی زنم».
به او یاد بگویید هرگز کسی با خشونت بیشتر برنده نشده است.

 

علایم جسمی در عصبانیت را به او آموزش دهید(کودک پرور)

به کودکتان بگویید زمانی که کسی عصبانی می شود،

بلندتر حرف می زند، صورتش قرمز می شود، دست هایش را زمان صحبت کردن به شدت تکان می دهد،

ضربان قلبش بالا می رود، اخم می کند، دهانش خشک می شود و نفس های تند تند و عمیق می کشد،
از وی بخواهید هروقت این نشانه هارا در خودش  پیدا کرد،به توصیه های شما بیندیشد.

 

کودکان ۱۲-۹ ساله

به فرزند خود بگویید قبل از هر کاری مخصوصا واکنش های خشن،

فکر کند. این بار که با یکی از دوستانش دعوایش شد، اجازه دهید تا هرجایی که می خواهد پیش برود.

سپس  بپرسید: «دعوایت را کردی، عصبانیتت را نشان دادی؟چه نتیجه ای داشت؟ مشکل حل شد؟
برای حل این اختلاف چه کاری می خواهی انجام دهی؟

اگر مجددا هم دعوا کردی می خواهی همین رفتار های ناپسند را داشته باشی؟»

با این روشها، خواهید توانست کودک خود را در کنترل خشم او، کمک کنید.

مشاوره امن با همراز سلام
www.hamrazsalam.com

دیدگاه ها بسته شده