واکنش شما نسبت به ملاقات یک دختر خردسال چگونه است

دخترانه شیک

دخترانه

دخترانه

واکنش شما نسبت به ملاقات یک دختر خردسال چگونه است.

هنگامی که واسه اولین بار یک دختر خردسال را مشاهده می کنید

از او چه می پرسید و به او چه می گویید.

اکثر ما به دخترها  به روش دخترانه بیان می کنیم که لباس های زیبای دختر شاه پریون بر تن دارد
و یا اینکه موهای زیبایش را به چه قشنگی  بسته اند.

یا به صورت عمومی نظری در مورد زیبایی ، فرم لباس یا ظاهر کودکانه آنها می دهیم.

نویسنده مطرح کتاب هاب روانشناسی موفقیت بنام لیسا بلوم ،
طرح چنین سوالاتی دلیل می شود تا دختر کوچولو ها تصور کنند مهم ترین خصوصیت در مورد شان ظاهرشان می باشد

←خانم بلوم پیشنهاد می دهد بعد از اینکه با دختران خردسال ملاقات کردیم به آنها بگوییم از دیدن آنها خوشحال و خوشوقتیم ،

می توانیم بجای اظهار نظر کردن در مورد ظاهرشان از آنها سوال کنیم چه کتابی را مطالعه می کنند
ویا از خواندن چه کتاب هایی لذت می برند.

یا با طرح سوالاتی مانند اینکه در آینده که بزرگ شدید مایل هستید صاحب چه شغلی شوید یا سوالاتی
مشابه  از این موارد که نه بار جنسیت دارد و نه اینکه به آنان القا کنند مهمترین خصوصیت که دختر ظاهر و زیبایی آنهاست.

← مهمترین نکته در مورد تربیت کودک و روانشناسی کودک این است که :

در برخورد با کودکان چه پسر یا دختر سعی کنید تا از آنها تعریف های ظاهری نکنیم.

همیشه بجای تعریف از ظاهرشان با گفتن چه مهربان و مودبی ، باطن  یا به عبارتی روان آنها را بسازید.

جالب است بدانیم وقتی به کودکان بیان می کنیم که چه لباس زیبایی دارد کودک سعی خواهد کرد تا با آن لباس فخر بفروشد و لباسش را بیشتر نشان دهد

بیاییم با دختران و پسران کوچک ایران زمین که زنان و مردان آینده این سرزمین اند

به روش هایی صحبت و مکالمه کنیم که تصویر شخصی  توانمند، شایسته و مهربان را در نظر او  با ارزش جلوه دهيم نه انسانی با جذابیت های ظاهری!..

دیدگاه ها بسته شده