حراج!

تا چه مقدار در کارتان خلاق هستید

8,000تومان 1,000تومان

توضیحات

خلاقیت در کسب و کار

خلاقیت در کسب و کار

پرسشنامه خلاقیت در کارها:

اگر به دنبال پیشرفت در کارتان

اگر به دنبال نو آوری در کارتان

اگر کارتان کسل کننده است

اگر می خواهید بدانید کارآفرین می شوید

شاید شما یه نابغه باشید که با کمی مطالعه پیشرفت حاصل کنید

پس  به این پرسش نامه جواب دهید