خانمی هستم چهل ساله مشکلم اینه که هر کسی کوچکترین کاری برام انجام بده احساس شرمندگی میکنم ,....

0
0

خانمی هستم چهل ساله مشکلم اینه که هر کسی کوچکترین کاری برام انجام بده احساس شرمندگی میکنم سریع به فکر جبرانش میوفتم کسی میاد خونمون اصلا راحت نیستم نمیتونم راحت بشینم باید فقط پذیرایی کنم فقط دنبال چیزی میگردم بیارم به مهمونها تعارف کنم دلم میخواد خیلی خوب پذیرایی بشن و زود از خونمون برن بعد احساس میکنم خونه ما به کسی خوش نمیگذره (اعتمادبه نفس پایینی هم ندارم .

0
0

پاسخ :

سلام . بانوی گرامی رفتاری که شما دارید بصورت ناخودآگاه و ناشی از مهرطلبی شماست و ریشه در گذر تربیتی درون خانواده بویژه سرزنش و مقایسه شدن های فراوان بوده و دیگر عوامل اجتماعی هم موثر بوده است . و اتفاقا اعتماد بنفس ضعیفی هم دارید . مهرطلبید بدین گونه که فکر میکنید همه را به نوعی باید از دست خود راضی نگه دارید و قدرت نه گفتن شما هم ضعیف است . شما و هیچکس نمیتوانیم همه را از دست خود راضی نگه داریم. قدرت نه گفتن خود را هم قوی تر کنید . شما ناخودآگاه میترسید که تنها شوید و نظر دیگران را نسبت به خود از دست دهید اما نگران نباشید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید