شوهرم هر ماه كمك های مالی به خانواده اش مي كند، اعم از خريد يا كمك نقدي؛ اما هيچ وقت

0
0

شوهرم هر ماه كمك های مالی به خانواده اش مي كند، اعم از خريد يا كمك نقدي؛ اما هيچ وقت دقيقا عنوان نمي كند كه چقدر كمك مالي در ماه مي كند و هميشه هم به دور از حضور من؛ من اصلا با كمك مالي به خانواده اش مشكلي نداشته و ندارم، اما چيزي كه من را آزرده مي كند اينست كه در حضور من اين كار را نمي كند و خانواده اش هم كه شامل دو خواهر و مادرش مي شوند كاملا حضور من رو تو زندگيش كم رنگ مي دونند؛ در ضمن من كارمندم و هر بار به شوهرم ميگم با حضور من پول بده يا خريد كن. ميگه يعني از تو اجازه بگيرم. پول خودم هست، از تو كه نگرفتم؛ البته خودم احساس مي كنم، فكر مي كنه كه اونا خجالت مي كشند، چون اونا خيلي به پول ما نياز ندارند يعني پسر ديگرشون تمام نيازهاشون رو را برآورده ميكند و از بهترين امكانات زندگي برخوردارند كه شايد من نداشته باشم.

0
0

دوست خوبم، بانوي عزيز فقط شما نيستيد كه با چنين مسأله اي در رابطه با شوهرتان مواجهيد. ما نيز وضعيتي را كه با آن مواجه هستيد تا حدي درك كرده و خوب مي دانيم كه ممكن است اين رفتار شوهرتان شما را آزرده باشد؛ اما از مجموع مطالبي كه بيان نموديد، به نظر مي رسد زندگي خوبي با شوهرتان داريد و مسايلي نظير دانستن كم و كيف كمك شوهرتان به خانواده اش، آنچنان داراي اهميت نيست كه ندانستنش را مشكلي براي زندگيتان قلمداد نماييد.
عزيزم لحظه اي خودتان را جاي بنده قرار دهيد و سعي كنيد همين سوال را از خودتان بپرسيد؛ چه جوابي به اين سوال مي داديد؟ آيا پيشنهاد مي كرديد با شوهرتان به گونه اي رفتار كنيد كه او تسليم خواسته شما شود و كمك هاي مالي خود به خانواده اش را براي شما بيان كند و يا اينكه راه حل ديگري به نظر شما مي رسيد؟ قبل از خواندن جواب سوال، مي خواهم در اين باره با دقت كافي تامل كنيد.
لحظه اي خودتان را جاي همسرتان قرار دهيد. شما در ارتباط با خانواده خود داراي اسراري مي باشيد كه نمي خواهيد حتي نزديكترين افراد به شما از آن آگاه شوند؛ در چنين شرايطي شوهرتان پافشاري مي كند كه شما اين اسرار را براي او باز گو كنيد؛ در چنين شرايطي از او چه انتظاري داريد؟ آيا شما انتظار نداريد شرايط شما را درك كند و عدم گفتگوي شما در اين زمينه را نشانه عدم اعتماد به خود نداند؟ درست است! دقيقا همان انتظاراتي كه در ارتباط با اسرار خانوادگي خود از همسرتان توقع داريد، او نيز همان توقعات را از شما دارد.

پس همانطور كه اگر شما اسراري را در مورد خانواده خود داشتيد و به شوهر خود نمي گفتيد، انتظار داشتيد او از شما ناراحت نشود، شما هم نبايد از اين رفتار همسر خود ناراحت شويد.
به نظر مي رسد مسأله اصلي اينجاست كه شما دوست داريد چنين مواردي را از زبان شوهر خود بشنويد. در واقع به نظر مي رسد شما بيان اين جور مسائل را از سوي شوهرتان به عنوان اعتماد به خود دانسته و چنين فكر مي كنيد كه اگر شوهرم اين مسأله را با من در ميان نگذارده، لابد نشانه آن است كه به من اطمينان نداشته است؛ اما بايد بگويم اگر خودتان را به جاي شوهرتان بگذاريد خواهيد فهميد كه چنين برداشتي از اساس اشتباه مي باشد.
علاوه بر اين شايسته است اين حق را نسبت به خانواده شوهرتان قائل باشيد كه تمايل نداشته باشند ديگران از موضوع كمك فرزندشان به آنان مطلع گردند. در واقع به نظر مي رسد اگر شوهرتان چنين مسايلي را بدون رضايت افراد ذي حقي كه بدانها اشاره شد، با شما در ميان مي گذاشت، در واقع نوعي تجاوز به حريم خصوصي آنها به شمار مي رفت.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید