گیردادن های طولانی همسران و نابود کردن زندگی زناشویی

زناشویی موفق/ رابطه زناشویی / زندگی زناشویی

زناشویی موفق

زناشویی موفق

گیردادن های طولانی همسران و نابود کردن زندگی زناشویی :

در زندگی زناشویی مشاهده کرده ایدکه یکی از دوطرف  یک مسئله قدیمی را بارها تکرار می کند و به هم دیگر میدهد و دعوا زن و شوهری راه می اندازد!
شاید تعجب کنید که اگر بگوییم در بیشتر موارد دلیلش این است که هر وقت اواین بحث را مطرح میکند
شما فوراً جبهه میگیرید و انرژی لازم را برای تداوم گیردادنهایش فراهم میکنید.

مثال بد:
زن: خونه رو فروختی، پولش زدی قد کارت و ضرر کردی و ما رو آواره کردی.
مرد: کردم که کردم، دلم خواست. کار خوبی کردم. تو هم روزی صدبار بزن توی سرم، تقصیر من که نبود، بازار نگرفت…
نتیجه: زن دو روز بعد هم همین موضوع رو مطرح خواهد کرد و ادامه گیردادن ها….

مثال خوب:
زن: خونه رو فروختی، پولش زدی قد کارت و ضرر کردی و ما رو آواره کردی.
مرد: خودم هم همیشه غصه اش رو میخورم.

نتیجه: زن دست از گیر دادن به این موضوع برخواهد داشت و
احتمال بسیار کمی دارد که این گیر دادن بیش از یکی دوبار دیگه تداوم داشته باشه
و حتی ممکنه با همسرش همدردی نماید.

راز خوشبختی زناشویی در گفتگو با همدیگر:

صدای خود را در برابر همسرشان بلند نمی كنند.
باهمسر خود تماس چشمی‌ برقرار می كنند.
بخوبی به حرف‌های همسر خود گوش میكنند.
اگر موضوعی را متوجه نشدند، محترمانه ازهم راجب آن موضوع سوال می کنند.

نکته: پس در بیشتر  موارد علت تداوم گیر دادن های  همسرتان روی یک موضوع کهنه و تاریخ مصرف گذشته،
جبهه گیری و مقابله فوری شما در همسرتان است.
شما چند بار دست از مقابله و پاسخ دادن بردارید،
یا بجای رد کردن تایید کنید، او نیز دست از گیر دادن های قدیمی برخواهد داشت.

نتیجه:همسرانی موفق اند که بدانند درزندگی مشترک خود چه زمان های لازم است سکوت کنند و چه زمان هایی گذشت!

دیدگاه ها بسته شده