اشتباهات زوجین بلوغ ازدواج

راز زناشویی اشتباهات زناشویی و بلوغ

آموزش روابط زناشویی

آموزش روابط زناشویی

 در مشاوره روانشناسی بیان می شود یکی از اشتباهات زوجین این است که
زن یا شوهر خواسته های خود را مجهول و مبهم بیان میکنند.و دوطرف دچار سوءتفاهم میشوند.

مثلا: درخواست همراه باابهام زن

زن به همسرش میگوید: به من بیشترمحبت کن.
مرد هم پاسخ می دهد: دیگه چقدر بهت محبت کنم، تمام زندگیم رو که به پات ریختم…

مثلا: درخواست همراه باابهام مرد

مرد به همسرش می گوید: من به آرامش بیشتری نیاز دارم.
زن هم سریعا پاسخ می دهد: صبح تا شب که در گردش و تفریح بادوستانت هستی،
وقتی که می آیی هم میخواهی ما سکوت کنیم و هیچی نگیم.

 روشن سازی درخواست↓

زن بجای آنکه به همسرش بگوید: توجه ات رابه من بیشتر کن، دوستم داشته باش و به من محبت کن.
منظور دقیق خود را روشن سازی کند.

مثلاً زن با استفاده از روش روشن سازی میگوید:

زمان خوابیدن و موقع آمدن به خانه من را در آغوشت بگیر.
روزی چند بار به من دوستت دارم را یادآوری کن.
بعد از شام کمی ازوقتت راصرف صحبت کردن با همسر خودت کن.

وقتی در جمع ومهمانی حاضریم،چهار بار یا بیشتر کنارم بنشین و
با من چند دقیقه آرام حرف بزن تا همه بدانند که متوجه من هستی.

در روشن سازی زن دقیق مشخص می کند که منظورش از به من محبت کن چیست و سوء تعبییر نمی شود و
بیشتراز قبل از وجود هم بهره مند خواهند شد.

انواع بلوغ ازدواج:

۱ بلوغ نوع اول فیزیولوژیک: شناختن مرکزی و عمیق هویت و رابطه جنسی، همچنین توانایی رابطه زناشویی و وفاداری در ازدواج.

۲- بلوغ عاطفی:دسترسی به هیجانات، ابراز هیجان ها و همچنین مدیریت هیجان را شامل میشود.

۳- بلوغ اقتصادی: کارامدی در تهییه ی نیاز های زندگی، شغل و کار، مدیریت اقتصادی و مسوولیت پذیری.

۴- بلوغ اجتماعی: تعادل بین دنیای مجردی و دنیای متاهلی ومتعهدی!

مشاوره آنلاین همراز سلام 

دیدگاه ها بسته شده