آزمون آنلاین

تست سلامت عاطفی

تست آنلاین سلامت عاطفی

سوالات را به دقت بخوانید و به تمامی آن ها به درستی و واقعیت پاسخ دهید.

 

شروع آزمون

 

 


تست سلامت عاطفی

تست آنلاین شناخت شخصیت واقعی

هر یک ار عبارات زیر را به دقت بخوانید و مشخص کنید که کدام یک از عبارات شما را خوب توصیف می کند. هدف از این آزمون شناسایی ویژگی ها و جنبه های ترجیحی شخصیت شماست. پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد، فقط صادقانه جواب دهید. تعداد … سوال و مدت پاسخگویی ۵۰ ثانیه است.

 

شروع آزمون

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده