اختلاف زناشويي

اختلاف زناشويي اختلاف زناشویی در دوران عقد حل اختللاف زناشویی اختلاف زناشویی مشاوره

اختلاف زناشويي

اختلاف زناشويي

اگر تفاوت ‏های روحی و روانی زن و مرد، نادیده گرفته شوند، ناخواسته دعوا پیش می‏ آید.

**************

بهترین راه برای جلوگیری از دعوا این است كه در ایجاد و نیز حفظ رابطه‏ ای صمیمی و صادقانه، تلاش كنیم.

هر چه انسان با كسی صمیمی‏ تر باشد، گوش دادن به حرف ‏های او، آن هم بدون عكس العمل به احساسات منفی مشكل‏ تر است.

در دعوای بین زن و شوهرها، معمولاً موضوع مورد اختلاف، باعث دعوا نمی ‏شود، بلكه  نحوه ی بیان نظرات است كه طرفین را می ‏رنجاند

و به موضع‏ گیری مجبور می نماید.

*************

بنابراین وقتی یک مرد از طرز صحبت کردن همسر خود به این طریق تفسیر می کند كه زن، قصد مبارزه با او را دارد،

همه ی تلاش خود را به كار می ‏بردتا ثابت كند كه خودش درست می ‏گوید و حق با اوست.

بنابراین، به احساسات زن، توجهی نمی‏ كند و هنگامی كه مرد به احساسات زن توجه نمی‏ كند،

او را با بی ‏مهری می‏ رنجاند و حتی حق ناراحت شدن را نیز به او نمی ‏دهد، بدیهی است كه زن را از خود رنجانده و او را آزار داده است.

در این گونه موارد، زن هم از خود واكنش نشان داده، مرد را ناراحت می ‏كند.

*****************

مرد كه علت واكنش زن را نمی‏ داند، به جای تغییر لحن، به تفسیر و توجیه منظور خود می‏ پردازد

و نمی ‏داند كه در حال تدارك مقدمات یك مشاجره و دعوای سنگین  می باشد.

مرد چنین تصور می کند که این همسر اوست که هدفش  دعوا با اوست  ،

در حالی كه زن در واقع، قصد دارد در مقابل لحن تهاجمی شوهر، از خود دفاع كند

و توضیحات شوهر را یك توجیه بی‏ مورد دانسته، عصبانیتش بیشتر و بیشتر می ‏شود.

************

نکته قابل اهمیت این است که بر خلاف مردها که در هنگام دعوا و بحث سکوت اختیار می کنند یا به دنبال نشان دادن راه حل هستند ،

زن‏ ها با گله كردن و شكایت، كار را به دعوا و مشاجره می‏ كشانند.

زن و شوهرها برای اجتناب از دعوا، باید بدانند كه موضوع اختلاف آنها، آن قدر طرف مقابل را نمی ‏رنجاند كه لحن آنها می‏ رنجاند.

در یك دعوا، یكی از طرفین باید كوتاه بیاید وگرنه دعوا دامنه پیدا كرده، هرگز تمام نمی‏ شود.

دیدگاه ها بسته شده