تفاوت مذهبی در انتخاب همسر

آموزش خواستگاری انتخاب همسر تفاوت مذهبی در انتخاب همسر خواستگاری شرایط ازدواج مشاوره ازدواج

تفاوت مذهبی در انتخاب همسر

تفاوت مذهبی در انتخاب همسر

انتخاب همسر و تفاوت های مذهبی

خیلی از تفاوتهای شخصیتی بین افراد در میزان مذهبی بودنشان خلاصه میشه و نشون داده میشه،

زندگی کردن با یه فردی که دور از اعتقادات مذهبی شماست طاقت فرسات و سازگار شدن با اون به سختی پیش میره،

یا اصلا پیش نمی ره.

۱️⃣چقدر به شعائر دینی و مذهبی اعتقاد داره؟

۲️⃣میزان مطلوب پوشش و حجابش چقدر است؟

۳️⃣آیا افراد مذهبی رو کوچک میپنداره یا اینکه با دیدن اونها شاد میشه؟

۴️⃣آیا نماز صبحش قضا میشه و فرهنگ ریاضت طلبی و ساده زیستی دینی داره؟

۵️⃣و از همه مهمتر اینکه در بین آرزوهاش، چه مقدار فرهنگ دینی وجود داره

۶️⃣و اینکه آرزوهاش در دنیاگرایی و لذت گرایی خلاصه میشه و یا اینکه بعد اخروی داره؟

 

میزان اعتقادات و تعصب دینیش و رفتار عملیش را در دوران آشنایی مرتب چک کنید و با خودتون مقایسه کنید، اگر دین افراد را به ده درجه تقسیم کنید،

بهتره در اختلافات دینی بیش از ۲ درجه اختلاف نداشته باشین.

یکی رو انتخاب کنید که با عقاید مذهبی شما فاصله کمی داشته باشه، تا نه اون زجر بکشه و نه شما.

 

مثال:

آقا مذهبی هست و نماز خوان و آرزوهای ساده زیستی داره و ساده زیست هست و با نمایش و کلاس گذاشتن مخالفه،

اما چشم بسته به خواستگاری یه دختر خانم چادری میره از یه خانواده متوسط و معمولی با پدر و مادر مذهبی،

اما اون دختر خانم آرزوهایش در با کلاس بودن هست و نمایش دادن و ماشین شاسی بلند و آرزویش خوش بودن و لذت بیشتر است.

 

این خانم به ازدواج با این آقا رضایت میده،

چون خیال میکنه این آقا چون پاک هست و میشه بهش اطمینان کرد،

بنابراین باهاش خوشبخت هم خواهدشد.

 

اما من به شما بگویم که هیچ وقت آب این دو زوج توی یک جوب نخواهد رفت و رنگ آرامش نخواهند دید

و سازگاری ضعیفی با هم خواهند داشت و در این ازدواج هر دو طرف رنج خواهند کشید

و هر چه تلاش کنند نخواهند توانست همدیگر را به صورت پایدار و مداوم دوست بدارند،

مگر آنکه میزان اعتقادات و آرزو های مذهبی آنها به هم نزدیک شود

دیدگاه ها بسته شده