پیشگیری از رابطه نوجوانان با جنس مخالف

دوست دختر و پسر تلگرامی دوست دختر دوست پسر تلگرام موبگرام کانال دوست دختر یابی کانال تلگرام

دوست دختر و پسر تلگرامی

دوست دختر و پسر تلگرامی

وقتی از رابطه نوجوان تان با جنس مخالف و یا دوست دختر و پسر تلگرامی
آگاه شدید،
می توانید این کارها را انجام دهید:

۱) ارتباط دوستانه بین خودتان و فرزندتان حفظ کنید

این نکته طلایی، کلیدی ترین اصل تربیت فرزندان است.

پدر و مادر باید به روشی با نوجوان خود تعامل کنند که فرزند نوجوانش اگر رابطه ای خارج عرف با جنس مخالف برقرار کرد

یا میلی به شخص مخالف جنس خود داشت، آن را در ابتدا با والدین یا  حداقل یکی از والدین در میان بگذارد.

🔸نوجوان ما زمانی خواهند توانست این کار را انجام بدهند و پدر و مادر خود را در جریان بگذارد
که مطمئن باشد واکنش پدر و مادرش  نسبت به این ماجرا وحشتناک و تاسف آور  نخواهد بود.

به فرض مثال اگر نوجوان متوجه باشد که با اطلاع  خانواده، دوره پر تنشی در خانواده خواهد داشت.

سرکوب و مورد خشونت  یا سرزنش قرار می گیرد و اضطراب های و دلهره های جدیدی برایش آغاز خواهند شد،

در این مواقع نوجوانتان مایل است اساسا قید اطلاع دادن به پدر و مادرش را بزند.

چنین نوجوانی آماده پذیرش  آسیب در روابط عاطفی خواهد بود و به واسطه اینکه پشتیبانی تجربی
و آموزشی و حمایتی ندارد، به احتمال فراوان دچار مشکلات جدی در رابطه یا حتی مورد سوءاستفاده خواهد بود.

🔹نوع دوم پدر و مادر هایی  هستند که با اطلاع شدن از این ارتباط،
اصولا شروع  خواهند کرد به نصیحت و سرزنش

و سعی خواهند کرد که رابطه نوجوان شان را قطع کنند. شاید تصور کنند موفق خواهند شد که فرزند خود را را از ادامه ارتباط پشیمان کنند ولی مشکل اصلی اینجاست که احتمال زیاد باعث خواهد شد نوجوان در تجربه های بعدی خانواده را در جریان این نوع دوست یابی چه از طریق محیط خارجی و چه شبکه های خارجی قرار ندهد.

دوست دختر و پسر تلگرامی

🔸نوع سوم پدر و مادرهایی هستند که بعد از فهمیدن ماجرا، به احساس  فرزند نوجوان شان احترام قائلند.

او را برای این ارتباط نکوهش نمی کنند. این خانواده ها از روی فهم و دانش سعی می کنند که ارتباط خودرا با فرزندنوجوان شان حفظ کنند تا فرزندشان بتواند به راحتی مشکلاتی که در پیش  راه آنهاست در میان بگذارد
و مزیت نوع سوم آنست که  تلاش می کنند فرزندشان را در این مسیر راهنمایی کنند.

این راهنمایی به معنای ارشاد و نصیحت نیست بلکه آنها حقیقت های موجود را درباره ارتباط های  زودگذرنوجوانی می گویند.

به عنوان مثال همانطور که به احتمال بی ثبات بودن این رابطه ها اشاره می کنند، به جذاب بودنشان هم اشاره می کنند، به اینکه کنجکاوی نوجوان را برمی انگیزاند.

دیدگاه ها بسته شده