کارشکنی همسر که باعث تداوم مشکلات فرزند نوجوان می شود

روانشناسی کودک و نوجوان تربیت کودک فرار از مدرسه دختر مشکلات زناشویی رابطه زناشویی همسر زوج درمانی

روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی کودک و نوجوان

کارشکنی همسر که باعث تداوم مشکلات فرزند نوجوان می شود

 

?غالباً نوجوانان، ناخواسته به درگیری‌های زناشویی کشیده می‌شوند. این کار از طریق والدینی صورت می‌گیرد که از فرزند نوجوان به عنوان اهرمی برای فشار و اعمال‌نظر بر همسر خود استفاده کنند. مثلاً، پدری ممکن است به عمد، تلاش‌های مادر را در اِعمال محدودیت های متناسب برای نوجوان، بی اثر سازد.

?مثال موردی:

مادری که تنها یک دختر داشت و این دختر نیز، عصیانگر بود،

همسرش را سرزنش می کرد.

زیرا شوهرش برای به شکست کشاندن تلاش او در جهت محدود کردن دختر، به او اجازه داده بود از مدرسه فرار کند

و شب‌ها تا دیر وقت خارج از منزل به سر ببرد.

پدر، تلاش های مادر را برای مجازات دخترش به دلیل فرار از مدرسه، بی اثر می کرد

(هنگام امتناع دختر از نظم و انضباط درکارهای مدرسه، با او کنار می آمد).

در مقابل، پدر ادعا می کرد که همسرش نمی تواند دختر را درک کند.

هر دو والد برای به دست آوردن تأیید و تصویب دخترشان، با هم رقابت می کردند.

ترسِ از دست دادن دختر، عامل مهمی در تداوم این ازدواج ناخوشایند بود.

 

در مثال بالا، برای مشخص کردن الگوهای تعارض و برخوردهای زناشویی که باعث تداوم رفتارهای پرخاشگرانه و طغیان دختر می شد،

به اعضای خانواده مهارت تحلیل رفتار(پیشایندها و پیامدهای تعاملات زناشویی ناکارآمد و نقش آنها در حفظ رفتارهای خودتخریبی دختر) آموزش داده شد.

هر دو والد از رفتارهای خودتخریبگرانه دخترشان و عدم رعایت نظم و انضباطی که والدین وضع می کردند، به شدت ناراحت بودند.

اما، عزم والدین برای اذیت کردن یکدیگر، به قدری شدید بودکه نمی خواستند

برای کنترل و از بین بردن رفتارهای خودتخریب گرانه دخترشان، با یکدیگر همکاری کنند.

همچنین در جلسات خانوادگی، آموزش انضباط اثربخش همراه با تکنیک قرارداد وابستگی مطرح و آموزش داده می شود.

در بعضی از موارد که مشکلات زناشویی آنقدر شدید و حاد هستند

که مانع از همکاری والدین به منظور ایجاد راهبردهایی برای اصلاح مشکلات نوجوان می شوند،

ممکن است زوج درمانی پیش شرط لازم برای مداخله های درمانی خانوادگی او موفقیت آمیز باشد.

دیدگاه ها بسته شده