ویژگی های مهم برای انتخاب همسر

معیارهای انتخاب همسر آیین همسرداری ازدواج رابطه زناشویی انتخاب همسر

معیارهای انتخاب همسر

معیارهای انتخاب همسر

انتخاب همسر

در انتخاب همسر و ازدواج با این افراد باید دقت بیشتری کرد و تردید داشت. بعضی از علائم خطرناک و بعضی هشداردهنده هستند.

 

۱:با کسی که مدام به شما می گوید این رفتارت اشتباه است.

 

۲:با کسی که تصویری از همسر آینده اش در ذهن خود ساخته که با شما متفاوت است
و تمایل دارد شما شبیه آن همسر خیالی وی شوید.

 

۳:با کسی که برای کنار او ماندن باید خودتان را تغییر دهید.

 

۴:با کسی که در هر بحثی اگر حتی خودش خطا کرده باشد باز طوری رفتار میکند

که شما مجبور به عذرخواهی بشوید و احساس کنید این شما هستید که اشتباه کردید.

 

۵:با کسی که هر لحظه باید به اون ثابت کنید که راست می گویید.

 

۶:با کسی که مدام در گذشته شما دنبال اینست که ببنید با کسی رابطه داشتید یا خیر.

 

۷:با کسی که اگر پشت خط تلفن شما بیاید و شما نتوانید پاسخ وی را بدهید بعد از آن از شما بازجویی می کند.

 

۸:با کسی که هر لحظه باید گزارش دهید کجا بودید با کی بودید و با کسی که مدام به شما شک دارد.

 

۹:با کسانی که با اشتیاق با افراد جدید دوست می شوند و بعد از مدتی آنها را رها می کنند و دوستان ثابتی ندارند.

 

۱۰:با کسانی که در نظم بسیار شدید و دقیق هستند و کمی بی نظمی آنها را بهم می ریزد.

 

۱۲:با کسانی که به شدت و در هر زمان باید به یکی وابستگی شدید و اغراق آمیز داشته باشند.

 

۱۳:با کسانی که سابقه خودزنی با تیغ و چاقو و سیگار بر روی بدن خود دارند یا سابقه خودکشی و مواد مخدر دارند.

 

۱۴:کسانی که تنهایی را دوست دارند
و علائق بسیار شخصی و فلسفی و ….دارند
و از اجتماع و در جمع بودن بیزارند.

 

۱۵:کسانی که در جمع از ابراز وجود و بیان نظرات خود می ترسند و خجالت می کشند.

 

۱۶:کسانی که احساس گناه ندارند و یا احساس گناه بسیار ضعیفی دارند.

 

۱۷:کسانی که به یکباره عصبانی می شوند و رفتارهای شدید نشان می دهند و احیانا چیزی را پرت می کنند و می شکنند

 

دیدگاه ها بسته شده