آزمون : آیا از باور های محدود کننده انتخاب همسر آگاه هستید

انتخاب همسر مناسب

انتخاب همسر

انتخاب همسر

آزمون : آیا از باور های محدود کننده انتخاب همسر آگاه هستید

هدف اندازه گیری باور های محدود کننده انتخاب کردن همسر

توصیف ابزار :

برای جمع آوری داده ها از مقیاس باور های محدود کننده (لارسون ،۱۹۹۲) استفاده شد.

لارسون در سه مرحله متوالی بر اساس مقیاس رمانتیک پیشین بر روی دانشجویان مجرد و ازدواج نکرده ،

در سه منطقه جغرافیایی ایالات متحده این مقیاس را تدوین کرد.

این مقیاس بعد از چند بار تحلیل عاملی و معیارهای خاص به ۳۲ ماده کاهش یافته است و یک ابزار اندازه گیری در مورد نه(۹) باور محدود کننده در زمینه های مختلف ازدواج را (یک و فقط یکی، شخص كامل، عشق کافی است و غیره) بررسی می کند.

ماده های این مقیاس در یک پیوستار کاملا مخالف = ۱ تا کاملا موافق = ۵ رتبه بندی شده است که پاسخ به این ماده ها بیانگر نگرش ها و باورهای شرکت کنندگان نسبت به عشق و انتخاب همسر است.

بدین ترتیب نمره هر شرکت کننده در این مقیاس بر عدد ۳۲ تقسیم می شود که می تواند بین ۱ تا ۵ متغیر باشد، که نمره بالا بیانگر نگرش های محدود کننده نسبت به عشق و انتخاب همسر در افراد است.

ماده های ۱۰۶، ۱۶، ۲۴، ۲۹ معکوس نشده اند.

پایایی

ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر در کل نمونه  ۰/۶۰در عامل های همخوابی ۰/۷۸، اطمینان کامل ۰/۶۳، یکی و تنها یکی ۰/۵۱، متضادها به یکدیگر را کامل می کنند ۰/۶۷، آرمان گرایی ۰/۵۰ و آسانی تلاش ۰٫۳۷ متغیر است.

(رجبی ، فردوسی و شهبازی ، ۱۳۹۰)

۱- فقط یک عشق واقعی است که برای ازدواج با من درست و مناسب است.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

 ۲- زندگی کنار یکدیگر، قبل از ازدواج، بخت و شانس ما را برای باقی ماندن در یک ازدواج شاد و خوشبخت، بهبود خواهد بخشید.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

 

٣- قبل از اینکه با یار و معشوقه ام ازدواج کنم، لازم است که کاملا اطمینان خاطر پیدا کنم که یک ازدواج موفقیت آمیز خواهم داشت

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

 

۴- حتی اگر او کاملا برای من آرمانی نباشد با پار و معشوقه ام ازدواج خواهم کرد

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

 

۵- شخص مناسب برای ازدواج بیشتر شانس است تا تلاش

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۶- بافتن زوج هایی که شباهت زیادی با یکدیگر دارند روابط آنها خسته کننده خواهد بود.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۷- اگر از آغاز با یکدیگر زندگی کنیم احتمالا در ازدواج مان شادتر خواهیم بود.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۸- قبل از اینکه ازدواج کنم، باید کاملا متقاعد شوم که یک ازدواج مناسب و خوب خواهم داشت.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۹- موقعی می توانم با معشوقه ام ازدواج کنم که در معاشرتمان چیز بدی از او ندیده باشم

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۱۰- وقتی تصمیم به ازدواج می گیرم مشابه بودن شریکم یک جنبه مهم است.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۱۱- در هر جایی که یک “جفت” داشته باشم، باید با یک شریک خاصی که به صورت بی نظیر متناسب  با من است و نه برعکس، ازدواج کنم.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۱۲- زندگی کردن با همدیگر در قبل از ازدواج به منظور محک زدن رابطه دو نفری یک ایده خوب است. 

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۱۳- قبل از ازدواج من و همسر آینده ام باید برای یکدیگر بهترین دوستان باشیم.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۱۴- تا موقعی که برایم ثابت نشده باشد که رابطه مان به اندازه کافی نیرومند است باید ازدواجمان را به تاخیر بیندازم.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۱۵- اگر با فردی که در بعضی از جنبه ها با من شباهت زیاد داشته باشد ازدواج کنم، این رابطه نیرومندتر خواهد بود.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۱۶- فقط ” یک و تنها یک شخص مناسب در دنیا برای ازدواج با من وجود دارد.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۱۷- از آغاز با یکدیگر زندگی کردن یک روش محک زدن برای یک ازدواج کارآمد است.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۱۸- حتی اگر اطمینان نداشته باشم که یار و معشوقه ام بتواند در همه امور زندگی با من هماهنگ باشدبا عشق و حرارت ازدواج می کنم.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۱۹- ازدواج دقیقا به طور طبیعی بدون هر نوع تلاشی توسط من اتفاق می افتد.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

۲۰- باید با فردی ازدواج کنم که ویژگی های شخصی اش متفاوت از من باشد.

کاملا مخالفم    مخالفم     نظری ندارم      موافقم       کاملا موافقم

جهت گرفتن وقت مشاوره آنلاین بر روی کلمه ⇐  مشاوره آنلاین  ⇒ کلیک نمایید

دیدگاه ها بسته شده