چه زمانی باید مشاوره پیش از ازدواج صورت بگیرد

زمان ازدواج ، مشاوره پیش از ازدواج

زمان ازدواج

زمان ازدواج

در چه هنگامی از زمان ازدواج و تشکیل رابطه باید مشاوره پیش از ازدواج صورت بگیرد

♻️ ابتدا باید قبل از زمان ازدواج توجه داشت که افراد برای تشکیل  خانواده چه مراحلی را طی می کنند.

همان طور که آگاهید اشخاص به روش ها و اهداف کاملا گوناگونی با یکدیگر آشنا می شوند.

به عنوان مثال بعضی اشخاص ،خواستگاری به صورت رسمی میروند، برخی نیز در دانشگاه و محل تحصیل ،
برخی در فروشگاه یا همسایه بودن، برخی در محیط های مجازی اینترنتی  و… آشنا میشوند.

برخی افراد به نیت ازدواج و برخی با مقاصد و هدف های دیگر ارتباط برقرار میکنند.
تنوع این آشنایی ها را در مراجعه کنندگان به مشاوره ازدواج به روشنی میتوان مشاهده کرد.

♻️روی سخن کارشناس مشاوره ازدواج روانشناسی همرازسلام با اشخاصی است که :
به روش های گوناگون، ولی به هدف تشکیل خانواده با یکدیگر آشنا میشوند.

مشاوره خانواده اعتقاد دارند که انتخاب همسر به عنوان یک
فرآیند سخت پیچیده شامل چهار مرحله اصلی است.

♻️ مرحله اول  آغاز آشنایی گفت و گو_و_ایجاد_گرایش است که در این مرحله اشخاص از بین افرادی
که به هر روشی با آنها آشنا شده اند، یکی را که از نظر ظاهری برایشان جذابتر باشد
و از لحاظ  ارزشها و علاقه، هوشمندی، شخصیت و سایر ارزش های رفتاری ، کرداری
و سایر مشخصات  آنها را مشابه با خود تصور کنند، انتخاب می کنند.

♻️ در مرحله دوم افراد باید در ملاقات هایی شرکت کنند که در آن میزان زیادی از خود_آشکار_سازی (گفتن و نشان دادن خود واقعی) وجود دارد که به تدریج با هویت یکدیگر بیشتر آشنا شده و به مقایسه ارزش های خود با ارزش های طرف مقابل پرداخته. در این مرحله باعث عمیق تر شدن تمایلاتی که در ابتدا در طرفین ایجاد شده بود منتهی شود، رابطه پیشرفت کرده و دوام خواهد یافت و در غیر این صورت ممکن است قطع شود.

♻️ در سومین مرحله درمورد نقش_های_آینده، همدلی و همراز بودن و صمیمت  بین خود بررسی انجام میدهند.
طی این مرحله تلاش آنها برای بررسی همدلی صورت می گیرد و هم تعارض_ها ، تفاوت ها و تنش هایی را به همراه خواهد داشت.

اگر حس جذاب بودن در دو طرف به اندازه کافی عمیق شده و موانع موجود بین آنها برطرف شده باشد، پایداری و یکپارچگی رابطه زناشویی نیز ممکن است ایجاد شود.

♻️ در مرحله چهارم، سنتهای_خانواده_ها مورد بررسی قرار گرفته و یکپارچه میشوند. این کار از طریق ادغام هنجارها، ارزش ها، قوانین، نقش ها و عادات روزمره در قالب سبک سنتی، مدرن و یا مشترک، آغاز میشود.

 

♻️ هر زوجی در ابتدا در یکی از این مراحل ممکن است دچار تعارض شود و نیازمند مراجعه به متخصصان خانواده و مشاوره پیش ازازدواج همراز سلام باشد، اما مراجعه در هر یک از این مراحل برای مشاور نشان دهنده تعارض عمده فرد در آن مرحله است و مشاور به بررسی و کمک بیشتر در آن مرحله میپردازد.

♻️ برای اشخاصی که می خواهند تا کمک رسمی تر و دقیق تر دریافت کنند بهتر است از ابتدای_تصمیم_گیری_برای_ازدواج جهت آشنایی_بیشتر_با_خود_و_نیازها_در_زندگی_مشترک و در تمامی چهار_مرحله_ارتباطی_پیش_از_ازدواج با یک مشاور_پیش_از_ازدواج مجرب در ارتباط باشند.

 

دیدگاه ها بسته شده