Category: ازدواج و طلاق

امتیاز 0، مفید
236 مشاهده
کم راجع به این جمله که میگن همه مردها مثل همند صحبت کنید هرموقع همسر من پیش کسی با من برخورد بد ک...
  • پرسش پاسخ پرسیده شده 11 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 11 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
218 مشاهده
برادر زادەام بەگفتەی خودش عاشق دختری شدە کە قبلا دانش آموز من بودە ومی گوید چند سالی هست کەدرمسیر...
  • پرسش پاسخ پرسیده شده 11 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 11 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
217 مشاهده
من برای درس خواندن از روستابه شهر می رفتم ودراین مسیرهرروزترددداشتم به همین جهت به تزکیه نفس پردا...
  • پرسش پاسخ پرسیده شده 11 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 11 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
207 مشاهده
یک پسری که خانواده منو کامل میشناسن وبابامم میشناستش ا بهم پی ام دادن ببینین تفاهم باهم داریم بعد...
  • پرسش پاسخ پرسیده شده 11 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 11 ماه قبل
نمایش 4 نتیجه