دامادم بعلت اعتیاددرکمپ بسرمیبره واینطورکه معلومه بایدمدت زیادی رواونجا باشه

0
0

دامادم بعلت اعتیاددرکمپ بسرمیبره واینطورکه معلومه بایدمدت زیادی رواونجا باشه دخترم درمحله ای دورازمحل ماسکونت داره وچون بچه کوچک داره وتنهاوشاغل هست نمیتونه تومنزل خودش بمونه الان سه ماهه شوهرش کمپه منزل ماست سختشه میخوادمنزلش روبیاره تومحله ما ازاونجایی که اجاره نامه به نام شوهرش هست صاحبخانه تحت هیچ شرایطی پولش رونمیده میگه بایدشوهرت باشه یاوکالت بگیری شوهرش بعلت مصرف موادفکروذهنش بهم ریخته اس وهمسایگان مجتمع درجریان هستن که شوهرش خودزنی و.خودکشی کرده وباحالت خیلی بدی باکمک مادرش و ماموران ازکمپ اومدن وبردنش وتحت هیچ عنوان وکالت نمیده وازاونجایی که شوهرش هم به گفته مسولین کمپ بایدمدت زیادی کمپ بمونه تاهم ازلحاظ روحی روانی وهم اعتیادبایددرمان بشه چون فکروذهنش پوک شده قبول نمیکنه وکالت بده ناگفته نمونه پول پیش منزلش مال دخترمه حالاسوال من اینه دخترم چطوروازچه راهی بایداقدام کنه تابتونه پولش روازصاحب خانه بگیره واقعا درمونده ایم چکارکنیم قبلاازهمکاری شماسپاسگذارم

0
0

ایشون به دایره سرپرستی دادگستری محل اقامتشون مراجعه کنن و وضعیت ذهنی همسرشون رو توضیح بدن و تقاضای تعیین قیم موقت بکنن
اونجا بررسی میکنن و تا زمان بهبود وضعیت همسر به احتمآل زیاد خود ایشون رو به عنوان قیم موقت تعیی میکنن و بعد به راحتی میتونن کلیه امور مربوط به همسرشون روانجام بدن

0
0

ایشون به دایره سرپرستی دادگستری محل اقامتشون مراجعه کنن و وضعیت ذهنی همسرشون رو توضیح بدن و تقاضای تعیین قیم موقت بکنن
اونجا بررسی میکنن و تا زمان بهبود وضعیت همسر به احتمآل زیاد خود ایشون رو به عنوان قیم موقت تعیی میکنن و بعد به راحتی میتونن کلیه امور مربوط به همسرشون روانجام بدن

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید