واصلا به جنس مخالف هیچ گاه توجهی نداشتم وانگارآموزه ای بودکه ازدوران دبستان به من آموخته اندوه وگویاباجنس مخالف آشتی

0
0

من برای درس خواندن از روستابه شهر می رفتم ودراین مسیرهرروزترددداشتم به همین جهت به تزکیه نفس پرداختم وبه لذت های جسمی اصلا توجهی نداشتم ؛نه خوراک ونه بدن واین روال همچنان تابعدازدانشگاه ادامه داشت واصلا به جنس مخالف هیچ گاه توجهی نداشتم وانگارآموزه ای بودکه ازدوران دبستان به من آموخته اندوه وگویاباجنس مخالف آشتی نداشتم گه گاها بعضی هابه خانواده ام می گفتند این با برادراش حرف می زنه؟درصورتی که رابطه ی پدر وبرادرانم بامن به گونه ای صمیمی بود ؛فارغ التحصیل شدم وسرکاررفتم والان ۱۵ساله که کارمی کنم مثل هردختردیگری خواستگار امامن ازشوهر کردن بیزار بودم واصلادوست نداشتم کانون خانواده راترک کنم بنابراین هیچگاه باهیچ خواستگاری حرف نزدم و بهانه های واهی رد می کردم بدون اینکه دراین زمینه آگاهی داشته باشم ومطالعه ای کرده باشم؛تااین که چندسال پیش پدرم فوت کردندباینکه ۱۷سال رو ویلچربود؛امابانبودنش خلا بسیاربزرگی درزندگیم احساس کردم که بارفتن به کلاس قرآن آرامشی نسبی به دست آوردم واحساس کردم که درخانه مهمان هستم وبایدبه گونه ای دیگرزندگی کنم واین بارخواستم باخواستگارانم مواجه بشم وبتونم انتخابی داشته باشم امااصلانتوانستم رابطه ای راحفظ کنم همان جلسه اول یادوم متنفر می شدم تاجائیکه یکی ازاعضای خانواده می گفت این روبایدبه روش قدیم شوهربدیم وهمون لحظه ای که عروس می شه متوجه بشه که شوهرش کیه؟!؟!
وناگفته نماندکه باهزاردرخواست وپیشنهادطرف بعدیک یادوبارحرف زدن دیگه طرف رونمی بینم?????? وخیلی چیزهای دیگه والان که سنم بالارفته وتازه به خودم اومدم ؛فکرمی کنم فرصت آنچنانی ندارم وحالا فکر می کنم تنها باکسی می توانم وصلت کنم کە قلبا دوستش داشتە باشم
لطفا راهنمایی بفرماید چکار کنم

0
0

با سلام خدمت شما
در ابتدا دوست عزیز درس خوندن زیبا هست
و تزکیه نفس با غذا نخوردن که درست نیست
جنس مخالف وقتی انسان شریف باشد چه اشکالی دارد صحبت کردن و ارتباط در حد عرف هیچ اشکالی ندارد
با ازدواج کردن شما در کنار خانواده همچنان خواهید بود اما با سبکی دیگر
خدا رحمت کند پدر عزیزتان را ولی با رفتن این بزرگوار شما همچنان فرزند آن خانواده هستید نه مهمان ای کاش سنتان را فرموده بودید
ببینید هیچ انسانی کامل نیست
و شما باید دیدتون رو مثبت کنید و اگر خواستگارتان حداقل 5تا از 10معیار شما را دارا می باشید با منطق و دیدی مثبت به ایشون فکر کنید
دوست داشتن بیشتر مواقع بعد از ازدواج به وجود می آید
شما اول ذهنتون رو مثبت کنید
و سعی کنید بخاطر رفتن از منزل پدری هر کسی رو نه
اما کسی رو که تا حدودی معیارهای شما را داشته باشد
انتخاب کنید
و اجازه بدهید در طی چند جلسه ایشون رو بهتر بشناسید
و انشالله ازدواج موفقی داشته باشید

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید